Σήμερα έγινε το τρίτο μάθημα στη Δομή Επανάληψης και στην μορφή της ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 20ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο περιέχει ασκήσεις με επαναλήψεις ελεγχόμενες από μετρητή και τιμή φρουρό καθώς επίσης και ασκήσεις που υπολογίζουν τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Τέλος, παρουσιάστηκε και ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά με τη χρήση της ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά των συναδέρφων και φίλων καθηγητών Πληροφορικής Γιάννη Σαριμπαλίδη και Θέμη Μισαηλίδη, τους οποίους και ευχαριστώ.

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις όλων των ασκήσεων και προγραμμάτων του 20ου Φύλλου Ασκήσεων στον Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ  κάνοντας κλικ εδώ.