Άρθρα με καρτέλα "Wiki"

e-ΤΠΕ Wiki – Υλικό για το μάθημα Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό [Ιστοσελίδα]

Δείτε στη συνέχεια μια σημαντική προσπάθεια του συναδέρφου καθηγητή Πληροφορικής Γιώργου Κουτλή, για να συγκεντρώσει υλικό σε ένα Wiki, που αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος ΤΠΕ στο Δημοτικό.


Σκοπός του e-ΤΠΕ Wiki, είναι να παρουσιαστεί ταξινομημένο υλικό, που αφορά το μάθημα Τ.Π.Ε., προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε μαθητές, γονείς και συναδέλφους διδάσκοντες Πληροφορικούς.

Επίσης, το περιεχόμενο του e-tpe.wikispaces.com μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο υλικό για επανάληψη στο σπίτι, εμβάθυνση και εμπλουτισμό του μαθήματος με πολυμεσικό υλικό. Επιπλέον φιλοδοξεί να δώσει ιδέες και να προτείνει εφαρμογές σε συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα.

Διαδικτυακός Σύνδεσμος: e-ΤΠΕ Wiki

Ετικέτες: , ,

Εγκατάσταση του Moodle στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από το Δ.Σ. Άδελε [Wiki]

Διαβάστε μέσα από το Wiki του Εργαστηρίου Υπολογιστών και Πολυμέσων του Δημοτικού Σχολείου Άδελε, όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ανεβάζουμε το Moodle στο χώρο που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Πραγματικά πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα προσπάθεια του συναδέρφου εκπαιδευτικού Γιάννη Ανδριόπουλου, που αξίζει συγχαρητήρια.

Ετικέτες: , ,

Εργασίες των μαθητών στο Wiki για το σχολικό έτος 2010 – 2011

Μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν φέτος στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών στην Β’ και Γ΄Λυκείου, ήταν και το προηγμένο Web 2.0 συνεργατικό εργαλείο Wiki.

Η δραστηριότητα είχε διάρκεια 5 διδακτικές ώρες, από τις οποίες μια ώρα αφιερώθηκε στην παρουσίαση των Wikis και της δραστηριότητας, ενώ οι υπόλοιπες 4 διαμοιράστηκαν ως ακολούθως:

 • Παραγωγή υλικού: 2 διδακτικές ώρες
 • Σχολιασμός υλικού: 1 διδακτική ώρα
 • Βελτίωση του υλικού: 1 διδακτική ώρα

Το θέμα της δραστηριότητας περιελάμβανε τη δημιουργία ενός wiki από τους μαθητές για τα Νησιά της Ελλάδας μας, με την αντίστοιχη παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού.

Να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα περιείχε την καινοτομία της διασχολικής συνεργασίας του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης Σερρών και του Γενικού Λυκείου Πλωμαρίου Λέσβου.

Το φύλλο εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για την δραστηριότητα είναι από κοινού δημιουργία των συναδέρφων καθηγητών Πληροφορικής Γιάννη Σαρημπαλίδη και Νίκου Π. Μιχαηλίδη, και μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Δείτε το στο slideshare.net

Δείτε στη συνέχεια την αρχική σελίδα του Wiki, που δημιούργησαν οι μαθητές των δυο σχολείων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί για το κάθε νησί, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο από το αριστερό μενού.


Σύνδεσμος Wiki: http://greekislands.wikispaces.com

Παρατηρήσεις

Χρόνος υλοποίησης:

Υπήρχε σημαντικό πρόβλημα με την επιλογή του χρόνου υλοποίησης.

Οι μαθητές έκαναν αρκετές απουσίες επειδή τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το Πάσχα. Έτσι η υλοποίηση του project έγινε μετ’ εμποδίων ενώ δεν έγινε και το τελευταίο κομμάτι του project που αφορούσε τις διορθώσεις.

Εξάλλου στο Λύκειο Πλωμαρίου, λόγω της απουσίας των μαθητών της Γ΄ τάξης, συμμετείχαν μόνο οι 4 μαθητές της Β΄ Λυκείου, δημιουργώντας 2 δυάδες (δηλαδή το Λύκειο Πλωμαρίου συμμετείχε στο Wiki με 2 νησιά (Μυτιλήνη και Κεφαλλονιά)).

Format Ιστοσελίδων:

Το format των ιστοσελίδων δεν ήταν συγκεκριμένο. Ωστόσο φάνηκε ότι για το τελικό format (περιεχόμενο ιστοσελίδας, ενότητες, πηγές) θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες αρχικές προδιαγραφές.

Εξάλλου θα έπρεπε να είχε προσδιοριστεί από την αρχή ποια εργαλεία θα έπρεπε οπωσδήποτε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν στην υλοποίηση του νησιού τους, π.χ.  prezi, flextime, google maps, κ.τ.λ.

Τέλος οι παρουσιάσεις των παιδιών θα ήταν καλό να ανεβαίνουν σε κάποιο διαδικτυακό τόπο όπως το Slideshare για να ενσωματώνονται καλύτερα στο wiki.

Σχολιασμός:

Ο σχολιασμός των εργασιών περιορίστηκε μόνο σε γενικές παρατηρήσεις (Πολύ καλό, Μπράβο κ.λ.π.).

Ο σχολιασμός όμως πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος. Θα πρέπει π.χ. να καθορίζεται ότι ο σχολιασμός θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα ή ένα μειονέκτημα της εργασίας (εδώ μπορούμε να καθορίσουμε κατηγορίες – π.χ. σχόλια περιεχομένου, σχόλια για το format, σχόλια για τις πηγές) καθώς και μία πρόταση βελτίωσης της.

Αλλά και η  εμπλοκή των μαθητών στον σχολιασμό έγινε μετά την υλοποίηση των εργασιών. Θα ήταν όμως καλύτερο να γίνεται αυτό από την αρχή. Δηλαδή ο κάθε μαθητής να αναλαμβάνει και έναν ρόλο σχολιαστή και βοηθού κάποιας άλλης ομάδας.

Πηγές:

Υπήρχε ένα θέμα με τις πηγές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές. Μία πρόταση θα ήταν να υπάρχει σε κάθε ιστοσελίδα, στην αρχή ή στο τέλος της, μία ενότητα που να έχει τίτλο Πηγές και την οποία θα πρέπει να ενημερώνουν οι μαθητές της κάθε ομάδας.

Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανταλλάξουν πληροφορίες από την αρχή της διαδικασίας και έτσι να συνεργαστούν καλύτερα. Πρέπει δηλαδή οι μαθητές να κάνουν αναφορά πάντοτε στον αρχικό δημιουργό. Και φυσικά πότε copy-paste. Είναι προτιμότερο οι μαθητές να γράψουν λίγα πράγματα παρά να τα αντιγράψουν.

Το ίδιο βέβαια θα μπορούσε να γίνει τόσο με τις εικόνες όσο και με την μουσική.

Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές (αν λάβει κανείς υπόψη του όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες) πιστεύουμε ότι ήταν μια επιτυχημένη δραστηριότητα και μείναμε ικανοποιημένοι.

Οι μαθητές γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με ένα σημαντικό συνεργατικό εργαλείο όπως είναι το Wiki, και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσανε κατά τη διάρκεια τη σχολικής χρονιάς, π.χ. Prezi, Flixtime, Google Maps, για να υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη εργασία.

Ελπίζουμε του χρόνου να υλοποιήσουμε κάτι καλύτερο.

Οι καθηγητές Πληροφορικής
Γιάννης Σαρημπαλίδης
Νίκος Π. Μιχαηλίδης


Ετικέτες: , , ,

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δυο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια

Δείτε τη συνέχεια μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τα Wikis, με τίτλο: “Η αξιοποίηση της τεχνολογίας wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δυο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια”, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 2ου συνεδρίου “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία” που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 28 – 30 Απριλίου 2011.

Η παρουσίαση είναι των Γρηγόρη Δαβράζου, Βασίλη Κόμη και Νικόλαου Τσέλιου από το τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες:

Οι τελικές εργασίες των μαθητών στην Τεχνολογία Επικοινωνιών για το σχολικό έτος 2010-2011

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν σήμερα, οι τελικές εργασίες των μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών για το σχολικό έτος 2010-2011.

Η εργασία  ήταν μία καινοτόμος δραστηριότητα γιατί υλοποιήθηκε ομαδικά με χρήση ενός προηγμένου Web 2.0 συνεργατικού εργαλείου Διαδικτύου, το Wiki.

Στους μαθητές δόθηκαν 4 θέματα από τα οποία κάθε ομάδα πρέπει να διαλέξει ένα.

Δείτε εδώ, αναλυτικά το θέμα της εργασίας.


Θέμα 1:
Παλιές και νέες μορφές διάθεσης και διακίνησης μουσικής

Μαθητές: Γιάννης Γαλέτσας-Ρωμυλιώτης, Στράτος Ταλιάνης και Ευανθία Λαγουτάρη

Σύνδεσμος Wiki: http://diakinishmousikhs.wikispaces.com/


Θέμα 2:
Ραδιόφωνο και podcasting

Μαθητές: Ιωάννα Ναυπλιώτη και Ιγνατία Κουκάρα

Σύνδεσμος Wiki: http://radioandpodcasting.wikispaces.com/


Θέμα 3:
Παράνομη διακίνηση οπτικοακουστικού υλικού και λογισμικού

Μαθητές: Παναγιώτης Χατζής και Ασπασία Σκριβάνου

Σύνδεσμος Wiki: http://paranomidiakinisi.wikispaces.com/


Θέμα 4:
Επιπτώσεις στην υγεία από την χρήση κινητών τηλεφώνων

Μαθητές: Ελευθερία Σαραφίδου, Θάλεια Μουχτούρη και Χρήστος Βερβέρης

Σύνδεσμος Wiki: http://mymobilehealthissues.wikispaces.com/

Όποια σχόλια για τις εργασίες των μαθητών, ευπρόσδεκτα.

Ετικέτες: ,

Wikispaces: Ένας αναλυτικός οδηγός για τη δημιουργία & επεξεργασία Wiki’s

Σε παλαιότερη μου ανάρτηση παρουσίασα το προηγμένο συνεργατικό Web 2.0 εργαλείο των Wikis και αναφερθήκαμε στις πολλές και χρήσιμες εφαρμογές που μπορεί να έχει στην εκπαίδευση.

Η υπηρεσία Wikispaces (http://www.wikispaces.com/), παρέχει μια από τις καλύτερες λύσεις για εύκολη και γρήγορη υλοποίηση ενός Wiki, και στο άρθρο  αυτό θα γνωρίσουμε τα βασικά της χαρακτηριστικά καθώς και έναν αναλυτικό οδηγό χρήσης της που επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση Wikis.

Όλα τα Wikis που δημιουργείται στα Wikispaces παρέχουν:

 • Εύκολη συγγραφή σελίδων
 • Απεριόριστο αριθμό μελών
 • Απεριόριστο αριθμό σελίδων
 • 2+ GB αποθηκευτικό χώρο
 • Ενσωματωμένους χώρους συζήτησης (forum)
 • Άμεση υποστήριξη.

Η υπηρεσία Wikispaces, παρέχει 3 διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές (basic, plus, super), με την βασική της έκδοση να διατίθεται δωρεάν.

Πάντως να σημειωθεί ότι όλα τα Wikis που προορίζονται για εκπαιδευτική χρήση, αναβαθμίζονται αυτόματα στην Plus έκδοση και διατίθενται δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις και με εργαλείο για την μαζική παραγωγή λογαριασμών για τους μαθητές.


Video
Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να μεταφερθείτε στην σελίδα με τα βοηθητικά βίντεο που παρουσιάζουν όλες τις λειτουργίες της Wikispaces.


Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης
Δείτε παρακάτω έναν αναλυτικό οδηγό χρήσης της υπηρεσίας Wikispaces, δημιουργίας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών


Γενικά

Ένα wikispace είναι ένας δικός σας χώρος, που συνήθως χρησιμοποιείται για ένα σκοπό ή είναι αφιερωμένος σε ένα θέμα. Το χώρο μπορεί να αποτελούν πολλές σελίδες, αρχεία και εικόνες. Παρακάτω δίδονται οδηγίες θεωρώντας ότι έχετε ανοίξει ήδη λογαριασμό στο Wikispaces.

Δημιουργώντας ένα νέο wikispace
Για να δημιουργήσετε ένα νέο χώρο, πηγαίνετε στο χώρο του προσωπικού σας λογαριασμού κάνοντας κλικ στο όνομα που έχετε δώσει…
Και στη συνέχεια κάντε κλικ στο “Create a New Wiki” , που βρίσκεται πάνω και δεξιά στην οθόνη σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους χώρους θέλετε.


Τύπος Χώρου

Μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιον από τους παρακάτω τρεις τύπους χώρου στο wikispaces:
1. Public (Δημόσιος) Αυτός ο τύπος χώρου είναι θεατός από όλους και όλοι μπορούν να τον επεξεργαστούν.
2. Protected ( Προστατευμένος) Αυτός ο τύπος χώρου είναι θεατός από όλους, αλλά μόνο τα μέλη του μπορούν να τον επεξεργαστούν.
3. Private (Ιδιωτικός) Αυτός ο τύπος χώρου είναι θεατός και μπορούν να τον επεξεργαστούν μόνο τα μέλη του (με συνδρομή).


Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τον τύπο του χώρου σας, με την παρακάτω διαδικασία:
Για να προστατέψετε τους μαθητές σας από τις διαφημίσεις, χρειάζεται να καταβληθεί κάποιο χρηματικό ποσό ή να δηλώσετε το Wiki σας ως εκπαιδευτικό.

 • Αριστερά, στο πλαϊνό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Manage Wiki’.
 • Κάτω από την επικεφαλίδα “People”, κάντε __κλικ στην επιλογή ‘Permissions’
 • Kάντε κλικ στην επιλογή σας, ανάλογα με το αν θέλετε ο χώρος σας να είναι Public, Protected, ή Private.

Επεξεργασία ενός wikispace

Αλλαγή του λογότυπου του χώρου σας
Ο λογότυπος του χώρου είναι για όλα τα νέα wikispace ένα μικρό δεντράκι μπονσάι. Για να αλλάξετε το λογότυπο, ακολoυθείστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Στο μενού ‘ Settings’, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Look and Feel’.
 • Κάτω από την επικεφαλίδα ‘Logo’, κάντε κλικ στο ‘Browse’.
 • Αναζητήστε στο σκληρό σας δίσκο την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (jpg, png, ή gif, συνιστώμενο μέγεθος: 140 x 48 pixels)
 • Κάντε κλικ στο ‘Save’, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αλλαγή του χρώματος του φόντου του χώρου σας
Η αλλαγή αυτή επιτρέπεται να γίνει μόνο από τον organizer του χώρου. Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο χώρο, αυτόματα χαρακτηρίζεστε ως organizer. Αν έχετε αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή στο χώρο, είστε αυτόματα μέλος του χώρου (member).

 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Στο μενού ‘Space Settings’, κάντε κλικ στο ‘Look and Feel’
 • Στο μενού ‘Themes and Color’, εισάγετε χρώμα της επιλογής σας.

Αντίγραφο του χώρου
Μπορείτε να κρατήσετε αντίγραφο (backup) των πιο πρόσφατων εκδοχών των σελίδων του χώρου ως εξής:

 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Κάτω από το μενού ‘Tools’, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το χώρο ως wikitext με την επιλογή ‘exports” να αποθηκεύσετε το χώρο σε HTML με την επιλογή ‘… as HTML’.
 • Από το αναδυόμενο μενού, αποθηκεύετε το αρχείο που δημιουργείτε στο σκληρό σας δίσκο.

Διαγραφή ενός wikispace
Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ένα χώρο,

 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Κάτω από το μενού Tools”, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Delete”

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε αλλά επιθυμείτε να διαγράψετε το χώρο, κάντε κλικ στο σύνδεσμο email us και στο μήνυμα που θα αποστείλετε, σημειώστε το όνομα του χώρου προς διαγραφή. Σιγουρευτείτε πως η αποστολή του μηνύματος γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στα wikispaces, ώστε να είμαστε σίγουροι πως η διαγραφή του χώρου είναι δικό σας αίτημα.
Διαφορά μεταξύ Members και Organizer

Ο Organizer ενός χώρου, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Μπορεί ….

 • Να προσκαλέσει άλλα μέλη στο χώρο, αλλά και να απομακρύνει (διαγράψει) μέλη από αυτόν.
 • Να αλλάξει τον τύπο του χώρου
 • Να αλλάξει το όνομα, την περιγραφή, την εμφάνιση, το θέμα, τη διάταξη ενός χώρου.
 • Να διαγράψει σελίδες και να ανεβάσει αρχεία
 • Να «κλειδώσει» και να «ξεκλειδώσει» σελίδες

Προσθέτοντας μέλη σε έναν χώρο

 1. Πηγαίνετε με ένα φυλλομετρητή στο χώρο σας (π.χ. http://όνομα.wikispaces.com/)
 2. Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή “Permissions” κάτω από το μενού “People”
 4. Κάτω από το μενού “Invite a New Member”, εισάγετε το username για τα Wikispaces ή το Email του προσώπου που θέλετε να προσθέσετε στο χώρο. (Αν δεν είστε σίγουρος πως το άτομο που θέλετε να προσκαλέσετε έχει λογαριασμό στο Wikispaces, ή δε γνωρίζετε ποιο username χρησιμοποιεί το άτομο αυτό στα Wikispaces, εισάγετε απλώς μια ηλεκτρονική διεύθυνση που γνωρίζετε πως ανήκει σε αυτό το άτομο.)
 5. Το άτομο που προσκαλείτε, θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα τον καλεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόσκλησή σας. Αν η αποδοχή της πρόσκλησης γίνει επιτυχώς, το άτομο αυτό θα είναι στο εξής μέλος του χώρου σας.
 6. Μπορείτε στη συνέχεια να διαχειριστείτε την κατάσταση του μέλους από τη σελίδα “Members and Permissions”.

Σελίδες

Κάθε wiki-χώρος μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Κάθε σελίδα είναι μια ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να έχει το δικό της περιεχόμενο αλλά και να συνδέεται με άλλες σελίδες.

Δημιουργία σελίδας
Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα στο χώρο σας, απλώς κάντε κλικ στο “New Page”. ¨όταν δημιουργείτε έναν νέο χώρο, σημείο εκκίνησης σας είναι μια κενή περιεχομένου σελίδα με το όνομα home. Κάντε κλικ στην επιλογή “edit” για να προσθέσετε περιεχόμενο στη σελίδα.

Προσοχή!!! Η επιλογή “New Page” είναι ορατή και άρα επιλέξιμη, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένος στο χώρο αλλά και συνδεδεμένος. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή αυτή στο πλαϊνό μενού, αλλά είστε μέλος του χώρου, κάντε πρώτα κλικ στο ‘Join us’ για να συνδεθείτε.

Επεξεργασία σελίδας
Εφόσον είστε συνδεδεμένος κι έχετε δικαίωμα να επεξεργαστείτε μια σελίδα, δίπλα από το όνομα της σελίδας εμφανίζεται το κουμπί “edit”. Κάντε κλικ στην επιλογή “edit” για να «μπείτε» σε κατάσταση επεξεργασίας σελίδας. Σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να μορφοποιήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας.
Η κατάσταση επεξεργασίας έχει τη δυνατότητα προβολής visual ή text.Στην πρώτη περίπτωση, (προεπιλεγμένη, προτείνεται για τους αρχάριους στα Wiki) έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας. Στην άλλη περίπτωση, επεξεργάζεστε τη σελίδα σε μορφή wikitext. Για να αλλάξετε από τη μια προβολή στην άλλη, κάντε κλικ στο κουμπί (από το SAVE) εναλλαγής που φέρει τον τίτλο visual editor όταν είστε στην κατάσταση της δεύτερης περίπτωσης, τον τίτλο text editor όταν είστε στην κατάσταση της πρώτης περίπτωσης.

Συνδέοντας σελίδες μεταξύ τους
Σε κατάσταση επεξεργασίας σελίδας visual editor, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Link. Για να διαγράψετε μια υπερσύνδεση, επιλέξτε το κείμενο που είναι συνδεδεμένο και κάντε κλικ στο Link.

«Κλειδώνοντας» σελίδες
Μόνο οι organizers του χώρου μπορούν να «κλειδώσουν» μια σελίδα. Μια «κλειδωμένη» σελίδα μπορεί να υποστεί επεξεργασία μόνο από τον organizer του χώρου.
Για να «κλειδώσετε» μια σελίδα:

 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή “Content – Pages”
 • Επιλέξτε τη σελίδα που επιθυμείτε να λ»κλειδώσετε» και κάντε κλικ στο κουμπί LOCK (πάνω δεξιά).

Εκτυπώνοντας μια σελίδα:
Για να εκτυπώσετε μια σελίδα:

 • Από το μενού που αναδύεται από την επιλογή PAGE (Πάνω σχήμα) μπορούμε να εκτυπώσουμε την σελίδα μας ή να την εξάγουμε σε PDF αρχείο.

Διαγραφή και μετονομασία σελίδας
Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε μια σελίδα:

 • Από το μενού που αναδύεται από την επιλογή PAGE (Πάνω σχήμα) μπορούμε να διαγράψουμε την σελίδα μας ή να την μετονομάσουμε.

Ιστορικό σελίδας
Κάθε φορά που μια σελίδα τροποποιείται, κρατείται αντίγραφο των προηγούμενων εκδόσεών της. Κάντε κλικ στην επιλογή ‘history’ που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας που σας ενδιαφέρει, για να δείτε τις τροποποιήσεις. Για μια οπτική εκδοχή της τροποποίησης, κάντε κλικ στο screenshot.
Για να συγκρίνετε δυο διαφορετικές εκδοχές της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή “select for comparison” για τη μια από τις δυο εκδοχές που θέλετε να συγκρίνετε και ύστερα κλικ στο “compare to selected” για να επιλέξετε τη σελίδα με την οποία θα γίνει η σύγκριση.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρετε μια σελίδα σε μια προηγούμενη κατάσταση, οπότε δε χρειάζεται να ανησυχείτε πως ενδέχεται να καταστρέψετε μια σελίδα.

Επαναφέροντας μια σελίδα σε μια προηγούμενη εκδοχή της:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή ‘history’, στο πάνω μέρος της σελίδας που σας ενδιαφέρει.
 • Επιλέξτε την εκδοχή της σελίδας που θέλετε να επαναφέρετε με κλικ.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή ‘revert to this version’, που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας.
 • Εισάγετε ένα σχόλιο για την επαναφορά και κάντε κλικ στην επιλογή Revert. Το σχόλιο προτείνεται να αναφέρεται στο λόγο για τον οποίο γίνεται η επαναφορά. (Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να επαναφέρετε μια σελίδα).

Εισαγωγή αρχείων και εικόνων
Μπορείτε να εισάγετε εικόνες και αρχεία στις σελίδες σε κατάσταση επεξεργασίας σελίδας και σε προβολή visual editor:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή
 • Μέσα από το πλαίσιο διαλόγου ‘Upload New File’ ή ‘External Image URL’ επιλέγετε την εικόνα ή το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.
 • Τοποθετείστε το δρομέα στη θέση στη σελίδα που θέλετε να εισαχθεί το αρχείο ή η εικόνα που ανεβάσατε (upload).
 • Kάντε διπλό κλικ πάνω στην εικόνα ή το αρχείο που επιθυμείτε.

Διαγραφή και μετονομασία αρχείων και εικόνων

 • Σιγουρευτείτε πως είστε ο organizer του χώρου
 • Κάντε κλικ στην επιλογή “Manage Space”
 • Κάντε κλικ στην επιλογή “List Files”
 • Κάντε κλικ στην επιλογή “delete” για διαγραφή ή “rename” για μετονομασία, δίπλα στο αρχείο που επιθυμείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε.

Μενού πλοήγησης (Navigation Bar)
Στην αριστερή πλευρά κάθε σελίδας του χώρου σας, είναι ορατή η περιοχή “Navigation”, μέσω της οποίας μπορείτε να πλοηγηθείτε σε διαφορετικές σελίδες του χώρου. Για να επεξεργαστείτε την περιοχή αυτή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “edit navigation”. Το περιεχόμενο που προστίθεται σε αυτή την περιοχή, είναι ορατό σε όλες τις σελίδες του χώρου.

Αναζήτηση (Search)
Για να αναζητήσετε κάτι στο χώρο που βρίσκεστε, πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο κενό χώρο αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας. Αν επιθυμείτε η αναζήτηση να επεκταθεί σε όλους τους public χώρους, κάντε κλικ στην επιλογή ‘search all public spaces’ στη σελίδα αποτελεσμάτων
αναζήτησης. Για περισσότερες επιλογές στην αναζήτησή σας, χρησιμοποιείστε τους χαρακτήρες “…….” για μια ακριβή φράση, το + πριν τη λέξη που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναζήτηση ή το – για τη λέξη που θέλετε να αποκλείσετε από τα αποτελέσματα.

Ενημερώσεις

 • Για να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στο χώρο, κάντε κλικ στην καρτέλα ‘NOTIFY ME’
 • Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές μιας σελίδας είτε μέσω MAIL είτε μέσω RSS.

Περιοχές συζήτησης (Discussion)

Για κάθε σελίδα έχει ξεχωριστά προβλεφθεί χώρος συζήτησης. Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των συζητήσεων, ζητήστε την ενημέρωση για όλα τα μηνύματα στο χώρο σας (προηγούμενη επιλογή –NOTIFY ME). Μπορείτε να εισέρχεσθε σε όποια συζήτηση θέλετε (klik στο subject) αλλά και να δημιουργείτε δική σας συζήτηση (new post).Αγαπημένα (Favorites)

Κάντε κλικ στο αστέρι και η σελίδα θα αποθηκευθεί στο δικό σας ‘Μοnitoring -Page’. Αυτό μπορείτε να το βλέπετε στη συνέχεια από τον λογαριασμό σας… Στη θέση Monitoring…

Ετικέτες (Tags)

Οι ετικέτες είναι λέξεις κλειδιά ή κατηγορίες που μπορεί να χαρακτηρίζουν μια σελίδα. Αν σε μια σελίδα έχουν προστεθεί ετικέτες, αυτές εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας.
Για να προσθέσετε μια ετικέτα στην τρέχουσα σελίδα:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή “PAGE – Details and tags”
 • Πληκτρολογήστε την ετικέτα που επιθυμείτε στο αντίστοιχοπεδίο
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Save.

Για να διαγράψετε μια ετικέτα από την τρέχουσα σελίδα ακολουθείστε την αντίστροφη διαδρομή.Οι παρακάτω χαρακτήρες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στο όνομα μιας σελίδας:^ : | / [ ] { } $ + # @


ΒΟΗΘΕΙΑ
Τέλος, μπορείτε να βρείτε χρήσιμη βοήθεια

Πηγή του Οδηγού: didaktikh-inf

Ετικέτες: , ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση