Σήμερα ασχοληθήκαμε για δεύτερη φορά με τη μορφή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ … για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 22ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο δίνει βαρύτητα σε ασκήσεις εκτέλεσης κώδικα και σε προγράμματα.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά των συναδέρφων καθηγητών πληροφορικής Γιάννη Σαρημπαλίδη και Θέμη Μισαηλίδη, τους οποίους και ευχαριστώ.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το δεύτερο φυλλάδιο ασκήσεων για τη δομή επανάληψης ΓΙΑ.