Άρθρα με καρτέλα "Φύλλα ασκήσεων"

ΑΕΠΠ: Το δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων στη Δομή Επανάληψης (η μορφή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ)

Σήμερα έγινε το δεύτερο μάθημα στη Δομή Επανάληψης και στην μορφή της ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 19ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με ασκήσεις εκτέλεσης κώδικα (πίνακες τιμών) και διαγράμματα ροής.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά των συναδέρφων και φίλων καθηγητών Πληροφορικής Γιάννη Σαριμπαλίδη και Θέμη Μισαηλίδη, τους οποίους και ευχαριστώ.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: Το πρώτο Φυλλάδιο Ασκήσεων στη Δομή Επανάληψης (η μορφή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ)

Σήμερα έγινε το πρώτο μάθημα στη Δομή Επανάληψης και διδάχθηκε η μορφή της ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω 18ο Φύλλο Ασκήσεων.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά των συναδέρφων και φίλων καθηγητών Πληροφορικής Γιάννη Σαριμπαλίδη και Θέμη Μισαηλίδη, τους οποίους και ευχαριστώ.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ : Το Φύλλο Επανάληψης στη Δομή Επιλογής

Σήμερα δόθηκε στους μαθητές το 17ο Φύλλο Ασκήσεων το οποίο αποτελεί μια επανάληψη σε όλες τις ενότητες της Δομής Επιλογής που έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής και ταυτόχρονα τους προετοιμάζει για το επαναληπτικό Διαγώνισμα που θα γράψουμε στο επόμενο μάθημα πάνω στη Δομή Επιλογής.

Το Φύλλο Ασκήσεων είναι σε μορφή Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων και προσαρμοσμένο να λυθεί σε μια διδακτική ώρα.

Οι μαθητές δούλεψαν ο καθένας μόνος του μέσα στην τάξη, ενώ μπορούσαν να συμβουλευτούν τόσο το σχολικό τους βιβλίο όσο και όλα τα προηγούμενα Φύλλα Ασκήσεων που έχουμε λύσει για τη Δομή Επιλογής.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: Ένα Φύλλο Ασκήσεων για τις κλιμακωτές χρεώσεις και τα διαγράμματα ροής (Δομή Επιλογής – Μέρος Δ΄)

Σήμερα ολοκληρώσαμε το 4ο και τελευταίο μάθημα στη δομή επιλογής.

Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση και ειδική αναφορά στις κλιμακωτές χρεώσεις και στον υπολογισμό τους. Επίσης, έγινε ειδική αναφορά στα διαγράμματα ροής που περιέχουν δομές επιλογές.

Για τη διδασκαλία των παραπάνω αντικειμένων χρησιμοποιήθηκε το 16ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω. Αρχικά, παρουσιάστηκαν κάποια θεωρητικά στοιχεία για τις κλιμακωτές χρεώσεις και αναλύθηκε το λυμένο παράδειγμα που υπάρχει στο Φυλλάδιο για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Στη συνέχεια οι μαθητές έλυσαν το 1ο (μισολυμένο) και το 2ο πρόγραμμα του φυλλαδίου.

Κάντε κλικ για να δείτε τις λύσεις όλων των προβλημάτων του 16ου Φύλλου Ασκήσεων σε Διερμηνευτή ΓΛΩΣΣΑΣ.

Στο επόμενο μάθημα, θα δοθεί στους μαθητές ένα Φυλλάδιο Επανάληψης πάνω στην Δομή Επιλογής, το οποίο θα τους προετοιμάσει για το επαναληπτικό διαγώνισμα που θα γράψουν στη Δομή Επιλογής.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: Ένα σχέδιο μαθήματος για τις ενότητες 2.4.3, 2.4.4 & 8.1.1 και το 15ο Φύλλο Ασκήσεων (Δομή Επιλογής – Μέρος Γ΄)

Στα δύο προηγούμενα μαθήματα στην ενότητα της Δομής Επιλογής, ασχοληθήκαμε με ασκήσεις και προγράμματα που αφορούσαν την απλή και τη σύνθετη δομή επιλογής. Στο σημερινό τρίτο μάθημα ασχοληθήκαμε με την πολλαπλή επιλογή και τις εμφωλευμένες δομές επιλογής.

Ενότητες Σχολικού Βιβλίου

  • 2.4.3 (σελ. 35 – 37)
  • 2.4.4 (σελ 37 – 39)
  • 8.1.1 (σελ. 166 – 172)

Σχέδιο μαθήματος
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκα στην πολλαπλή και εμφωλευμένη δομή επιλογής:

  • ΑΝ … ΤΟΤΕ … ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ …. ΑΛΛΙΩΣ … ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Για τη διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων χρησιμοποιήθηκε το 15ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω. Αρχικά, παρουσιάστηκε το θεωρητικό μέρος της πολλαπλής και εμφωλευμένης δομής επιλογής και επεξηγήθηκαν τα αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα του σχολικού βιβλίου, τροποποιημένα σε κώδικα για ΓΛΩΣΣΑ.

Στη συνέχεια λύσαμε μαζί με τους μαθητές επιλεκτικά ορισμένες ερωτήσεις και ασκήσεις από το κάθε τμήμα του Φυλλαδίου, οι οποίες αποσκοπούν στην κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που παρουσιάστηκαν. Τέλος, λύσαμε μαζί μέσα στην τάξη το 1ο και 2ο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, επεξηγώντας παράλληλα τη φιλοσοφία επίλυσης. Τις υπόλοιπες ασκήσεις και ερωτήσεις τις έχουν για το σπίτι.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις λύσεις όλων των προβλημάτων του 15ου Φύλλου Ασκήσεων σε Διερμηνευτή ΓΛΩΣΣΑΣ.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: Ένα σχέδιο μαθήματος για τις ενότητες 2.4.2 και 8.1.1 (Δομή Επιλογής – Μέρος Α΄)

Στο μάθημα της Πέμπτης, έγινε για πρώτη φορά η παρουσίαση της ενότητας για τη Δομή Επιλογής στο μάθημα της ΑΕΠΠ.

Ενότητες Σχολικού Βιβλίου

  • 2.4.2 (σελ. 32 – 34, 46)
  • 8.1.1 (σελ. 166 – 172)

Σχέδιο μαθήματος
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκα στις δυο πρώτες δομές επιλογής:

  • της Απλής (ΑΝ … ΤΟΤΕ … ΤΕΛΟΣ_ΑΝ) και
  • της Σύνθετης (ΑΝ … ΤΟΤΕ …. ΑΛΛΙΩΣ … ΤΕΛΟΣ_ΑΝ)

Για τη διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων χρησιμοποιήθηκαν δυο Φυλλάδια Ασκήσεων, τα οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω. Αρχικά παρουσιάστηκαν από το 12ο Φύλλο Ασκήσεων, η θεωρία για τις δομές Απλής και Σύνθετης Επιλογής, δηλαδή η γενική σύνταξης τους σε ΓΛΩΣΣΑ καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής.

Στη συνέχεια περάσαμε στο 13ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο περιέχει ερωτήσεις και ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας, τόσο για την απλή όσο και την σύνθετη δομή επιλογής. Απαντήσαμε και λύσαμε μαζί με τους μαθητές 2-3 ερωτήσεις και ασκήσεις από κάθε τμήμα του Φυλλαδίου, οι οποίες αποσκοπούν στην κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που παρουσιάστηκαν. Τις υπόλοιπες ασκήσεις και ερωτήσεις τις έχουν για το σπίτι.

Στο τέλος της ώρας ξαναγυρίσαμε στο 12ο Φύλλο και λύσαμε μαζί στην τάξη τα 2 αναλυτικά παραδείγματα, τα οποία αποτελούν και τις πρώτες υλοποιήσεις της Δομής Επιλογής σε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ. Η επεξήγηση των λυμένων ασκήσεων θα αποτελέσει και εισαγωγή για το επόμενο μάθημα, το οποίο θα αφιερωθεί αποκλειστικά σε λύσεις ασκήσεων και υλοποιήσεις προγραμμάτων σε ΓΛΩΣΣΑ για τις δομές της απλής και σύνθετης επιλογής.

και

Ετικέτες:

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων