Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, παρουσιάσαμε την εργασία μας στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη που πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά στην πόλη της Νάουσας μεταξύ 4 -6 Απριλίου 2014.

Η εργασία αφορούσε ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο: “Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” και μαζί με τους φίλους και συναδέρφους Γιάννη Σαρημπαλίδη και Άνθιμο Μισαηλίδη, είχα την χαρά να είμαι συν-συγγραφέας της εργασίας.

Το εκπαιδευτικό σενάριο παρουσιάστηκε στην σχετική Συνεδρία των Πληροφορικών.

Η εργασία παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη αλγοριθμικών ικανοτήτων και προγραμματιστικών τεχνικών των μαθητών/τριών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της τρίτης Λυκείου.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την έννοια των μονοδιάστατων πινάκων και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους κάνοντας χρήση του λογισμικού «Διερμηνευτής της Γλώσσας» στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ). Συνολικά, το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο περιέχει τρία (3) Φύλλα ασκήσεων, έξι (6) προγράμματα σε ΓΛΩΣΣΑ, ένα τεστ και μια άσκηση.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που χρησιμοποίησα κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας σεναρίου.

Δείτε το στο slideshare.net

 

Τέλος, στο σύνδεσμο http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/index.html μπορείτε να δείτε τα online πρακτικά του συνεδρίου.