Δημοσιεύθηκε και στάλθηκε στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας η απόφαση  της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τις μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την απόφαση δείτε:Μετατάξεις εκπ/κών από κλάδο σε κλάδο

Σύμφωνα με την απόφαση οι εκπαιδευτικοί

α)μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, και

β) παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.