7/4/2020-Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις Εκπ/κών Α/θμιας  Εκπ/σης  από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020. Για τα ονόματα δείτε:ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΤΟΥΣ_2020 Από τον Ν.Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ). Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020 Στον Ν. Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ΕΒΡΟΥ Π.Ε.   Σύμφωνα […]