Καλό Πάσχα!

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων Αρ. Πρωτ.176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ), μέρος τρίτο, κεφ. Β’ «Αμοιβαίες μεταθέσεις» επισημαίνονται τα εξής: 1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94Α’ ): α) Να ανήκουν στον […]


© 2021 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση