7/4/2020-Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις Εκπ/κών Α/θμιας  Εκπ/σης  από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020.

Για τα ονόματα δείτε:ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΤΟΥΣ_2020

Από τον Ν.Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ).

Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Στον Ν. Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ)

Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση:

  • Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.