Τη  Δευτέρα  29 Ιουλίου 2019  και ώρα 09.00 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε τμήματα ένταξης (επανεξέταση αιτήσεων και τροποποίηση εισήγησης).

2. Διαπίστωση λειτουργικών κενών.

3. Εισήγηση για ίδρυση παραρτήματος Νηπιαγωγείου.

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη μονίμων εκπαιδευτικών.

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη μονίμων εκπαιδευτικών.

6. Πρόταση για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών.

7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

8. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.