Κατά τη  σημερινή συνεδρίασή του(02/5/2019) το ΠΥΣΠΕ  Έβρου προέβη στην τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

Εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούσαν  ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν  σε οργανικά κενά με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, θα τοποθετηθούν  στη συνέχεια σε κενές  οργανικές θέσεις σχολείων της περιοχής, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997,συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου που ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση.

Για τα ονόματα όσων τοποθετήθηκαν καθώς και  όσων δεν τοποθετήθηκαν δείτε παρακάτω:

topothetisi-organika-yper