Πρόγραμμα 08-12-2023

Λόγω των ημερησιων, εκπαιδευτικών εκδρομών της Α’ και Β’ τάξεως του σχολείου μας στην Αθήνα, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Παρασκευής 08-12-23 θα είναι το ακόλουθο:

8 ΔΕΚ 2023 ΤΜΗΜΑΤΑ