Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Ελέγξτε αν υπάρχουν έκτακτες αλλαγές και στα ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ή στις  αναρτήσεις του βασικού-κεντρικού μενού της ιστοσελίδας μας!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤ. ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕ. 2023 MΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΕΩΣ 26 ΟΚΤ. 2023 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤ. 2023 MΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤ. 2023 MΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!!!