Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Σχολικά έτη 2021 – 2023

 • Πρόεδρος:   
 • Αντιπρόεδρος:   
 • Γραμματέας:   
 • Ταμίας:  
 • Μέλη: 

 

 

Σχολικά έτη 2019 – 2021

 • Πρόεδρος:   Μανέτας Στυλιανός
 • Αντιπρόεδρος:   
 • Γραμματέας:   
 • Ταμίας:  
 • Μέλη:   

 

Σχολικά έτη 2017 – 2019

 • Πρόεδρος:   Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
 • Αντιπρόεδρος:   Παρασκευόπουλος Νικόλαος
 • Γραμματέας:   Δημητρακοπούλου Ιωάννα
 • Ταμίας:  Κουτσογιαννοπούλου Σοφία
 • Μέλη:   Νικόλαος Αμαξάς, Γεωργαντόπουλος Αλέξης, Νικολόπουλος Ιωάννης