Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Διαβάστε το έγγραφο που ακολουθεί:

Προθεσμία-υποβολής-δικαιολογητικών-για-τη-συμμετοχή-υποψηφίων-στις-προκαταρκτικές-εξετάσεις-των-Σχολών-Δοκίμων-Σημαιοφόρων-Λ.Σ.-ΕΛ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 6975 Β ́/2022 δημοσιεύτηκαν:
α) η αριθ. Φ.251/159901/Α5 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των
υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε .του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και
εφεξής» (Β’ 5803)» και
β) η αριθ. Φ.253.1/159863/Α5 «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής
και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 και εφεξής» (Β’ 5399), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Δείτε το ΦΕΚ παρακάτω:

FEK-2022-Tefxos B-06975-Συμπλήρωση για 2 νέα τμήματα Παν. Πατρών

Καλή χρονιά κι ευλογημένη!

kali xronia

Ευχόμαστε καλή χρονιά και κάθε ευτυχία στις οικογένειές σας!

Στους μαθητές μας ευχόμαστε καλή πρόοδο και ιδιαιτέρως στους μαθητές

της Γ΄ τάξεως, Αρίστη Επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

Από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας!

Σε ένα όμορφο και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας σήμερα Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Η χορωδία, ο χορός, το δρώμενο «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» καθήλωσαν μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε κάποιες στιγμές από τη γιορτή μας:

IMG 4fb5e2f3c854ddfc9d08ec35dce395e8 VIMG 2147bd24e60f0fb7013ed0d2fb6e9dc4 VIMG 8843c4a094a4aca43830f99d256370f9 V IMG 61161d8a0fcd5c87dfbe011dc9ed03cf V IMG 330f59cb4327a98a7d80422a948898d7 V IMG 4963d280df8bb82a1d6682198f0e0f73 V IMG caf2b030f7357ef9b24de20891bf3a6b V IMG 79d46c3e05085a89caa5a6201f819290 V  

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2023

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023, ορίζεται το χρονικό
διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 έως και Δευτέρα 12-12-2022.

Δείτε πολύ προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023 ΤΕΛΙΚΟ με ΑΔΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Σχολ.έτους 2022-2023

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου μας και να ενημερωθείτε σχετικά με την επίδοση των παιδιών σας.

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ