Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

Διαβάστε το παρακάτω έγγραφο προσεκτικά:

ΥΑ_2021_11_18_148469__συντελ_βαρύτητας_Πανελ_ΓΕΛ_2022

Προσοχή! Έως 13-12-2021: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022

Υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι 1-12-2021 ως και 13-12-2021,

κοινή για όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους.

 

Δείτε προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2022

Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022    ΑΦΟΎ ΠΡΏΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ  ΑΥΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥΣ το 2004: Υποχρεωτικό Δελτίο Απογραφής Στρατολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (ΑΓΟΡΙΑ κλάσεως 2025) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

Δείτε το παρακάτω έγγραφο:

Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

ΟΔΗΓΙΕΣ PDF 1

ΕΞΕ – 153828 – 2021 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο: 

ΕΞΕ – 141496 – 2021 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022