Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε το ΦΕΚ για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά.

ΦΕΚ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ