Εργαστήριο Πληροφορικής


 Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο πληροφορικής


Υπεύθυνη εργαστηρίου: Ασημίνα Σταθούλια, ΠΕ86

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας είναι το πρώτο εργαστήριο Πληροφορικής που δημιουργήθηκε με έναν server και δώδεκα σταθμούς εργασίας που όλοι τους λειτουργούν απρόσκοπτα.

Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για τους μαθητές της Α΄ &   Β΄ Λυκείου και για το μάθημα των «Ερευνητικών Εργασιών» και επι πλέον για τη Β΄ &  Γ΄ Λυκείου στα μαθήματα  “Εφαρμογές Πληροφορικής” όπου οι απαιτήσεις για υπολογιστική ισχύ δεν είναι αυξημένες.

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες (βασικές σε πρώτο επίπεδο, πιο εξειδικευμένες κατά την πρόοδο των μαθημάτων).

Γίνεται αναφορά για τη σωστή στάση και οι γενικότεροι κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται από έναν χρήστη ενός υπολογιστικού συστήματος.

Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο είναι το προβολικό σύστημα μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα αναφοράς και σύγκρισης του υπάρχοντος λογισμικού με νεώτερες εκδόσεις προγραμμάτων (πολυμέσα & δίκτυα).

Οι κανονισμοί ασφαλείας είναι αυστηροί τόσο για την ασφάλεια των μαθητών όσο και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς του υλικού.

Oι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκομίζουν οι μαθητές αυτού του εργαστηρίου θα τους είναι από χρήσιμες έως αναγκαίες όποια ειδικότητα και αν ακολουθήσουν, όποια επαγγελματική σταδιοδρομία και αν επιλέξουν.

 

students1

students2