Εργαστήριο Πληροφορικής


 Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο πληροφορικής


Υπεύθυνη εργαστηρίου: Ασημίνα Σταθούλια, ΠΕ86

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας είναι το πρώτο εργαστήριο Πληροφορικής που δημιουργήθηκε με έναν server και δώδεκα σταθμούς εργασίας που όλοι τους λειτουργούν απρόσκοπτα.

Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται από όλους τους μαθητές για το μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α΄ Λυκείου, το μάθημα “Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών” της Β΄ Λυκείου και το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα “Πληροφορική”  της Γ΄ τάξεως.

Στις αρχές κάθε σχολικού έτους οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου, τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται από έναν χρήστη ενός υπολογιστικού συστήματος, αλλά και για τους κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι έχουν σκοπό πρώτα από όλα την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς του υλικού (hardware) των Η/Υ.

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες (βασικές σε πρώτο επίπεδο, πιο εξειδικευμένες κατά την πρόοδο των μαθημάτων). Γνώσεις και δεξιότητες που αποκομίζουν οι μαθητές αυτού του εργαστηρίου θα τους είναι από χρήσιμες έως αναγκαίες όποια ειδικότητα και αν ακολουθήσουν, όποια επαγγελματική σταδιοδρομία και αν επιλέξουν.