Βοηθητικό προσωπικό


Υπεύθυνη καθαριότητας:

Σοφία Τριανταφυλλοπούλου 

Σχολικό κυλικείο:

Λαμπρινή Δριμάλα