Ωράριο Σχολείου σε περίπτωση ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A) Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών (πχ. κατάληψη κλπ).

ώρες μαθήματος webex σε καταλήψεις κλπ

 

Β) Σε περιπτώσεις πολυήμερης αδυναμίας πραγματοποίησης δια ζώσης μαθημάτων.