Βιβλιοθήκη

 


  ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ


Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας ξεκίνησε τη λειτουργία της το σχολικό έτος 2001-2002. Η ίδρυσή της υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) – ενέργεια “Σχολικές Βιβλιοθήκες” του ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ 1.3.γ & 1.4.β).

Είναι μία από τις δεκαέξι συνολικά βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν στο Νομό Αχαΐας, παραδόθηκε στη σχολική κοινότητα τον Οκτώβριο του 2001 και από τότε ο οικονομικός προϋπολογισμός της βαρύνει τη σχολική επιτροπή.

Η συλλογή μας περιλαμβάνει 5.500 τίτλους που παραχωρήθηκαν με την παράδοση του έργου. Παράλληλα, προκειμένου η βιβλιοθήκη να εκπληρώνει το ρόλο της ως ζωντανό κύτταρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιδιώκει να εμπλουτίσει και να ανανεώσει το υλικό της με αγορές και δωρεές. Μέχρι σήμερα έχει γίνει πρόσκτηση 2.460 τίτλων. Μέλη της είναι οι μαθητές, οι καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου. Επίσης οι απόφοιτοι και εξωτερικοί χρήστες υπό προϋποθέσεις.

Το υλικό της βιβλιοθήκης (έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό) διατίθεται στα μέλη τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό δανεισμό.

Η ταξινόμηση του υλικού ακολουθεί το διεθνές Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα DEWEY (DDC-Decimal Dewey Classification), που είναι το πλέον  διαδομένο ταξινομικό σύστημα βιβλιοθηκών στο κόσμο και η μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης βασίζεται στο σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.0 (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Παρά την κατάργηση της θέσης του υπεύθυνου σχολικής βιβλιοθήκης από το 2011, η βιβλιοθήκη μας συνέχισε τη λειτουργία της δανείζοντας υλικό στα μέλη της και συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζοντας τόσο τους μαθητές μας όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης κατά το τρέχον σχολικό έτος:

κα Σοφία Κωνσταντινοπούλου, ΠΕ06