Η σωστή στάση του σώματος και οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο χώρο (2)

Δείτε τα παρακάτω δύο, σύντομα βίντεο σχετικά με την εργονομία και Ηλ.Υπολογιστές

  1. https://www.youtube.com/watch?v=IJaNlXdPSJc

  2. https://www.youtube.com/watch?v=ca2NuV8uevs