Σχολική κάρτα (δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου)

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τη σχολική κάρτα δηλώσεως του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) από τον παρακάτω σύνδεσμο:

covid19-school-card-print