Ωράριο λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 1η ώρα 08:15 09:00
2η ώρα 09:05 09:50
3η ώρα 10:00 10:45
4η ώρα 10:50 11:35
5η ώρα 11:40 12:25
6η ώρα 12:30 13:10
7η ώρα 13:15 13:55

 —