Σχέδιο μνημονίου ενεργειών για σεισμό

και Πανδημία Κορωνοιού Οδηγίες για εργασιακό χώρο 2

 

Το Σχέδιο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας μας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό) και  επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Δείτε αναλυτικά το παρακάτω έγγραφο: 

ΤΕΛΙΚΟ_ΣΧΕΔΙΟ_ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ_ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ_ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ  (τρέχον σχολικό έτος)