ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΔΕΜ) Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα ειδικά μαθήματα που αναφέρονται στο ΦΕΚ 4753/Β’/8-9-2022 (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση).

Οι κηδεμόνες των μαθητών (ή οι ίδιοι οι μαθητές αν είναι ενήλικοι) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 1 και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στο Λύκειο (mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr).

Παρακαλούμε πολύ, η διαδικασία συλλογής των αιτήσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2022_23 (1)