Δημιουργία Κωδικού Μηχανογραφικού Δελτίου

mixanografiko 600x382Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Παράλληλου Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Τρίτη 21 Ιουνίου και θα λήξουν περί τα μέσα Ιουλίου.

Πιο αναλυτικά:
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τρίτη 21 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του Μ.Δ., κατόπιν νεότερης εγκυκλίου. Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από την Τρίτη 21 Ιουνίου ως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

1.Κάθε υποψήφιος-τελειόφοιτος (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο) προσέρχεται στο Λύκειό του, θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δημιουργεί τον κωδικό ασφαλείας (password) με βάση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. Φ251/75636/Α5/20-06-2022, Φ152/75814/Α5/20-06-2022 εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Επισημαίνεται ότι ο κωδικός ασφαλείας πρέπει να δημιουργηθεί από τον υποψήφιο και να τον γνωρίζει αποκλειστικά ο ίδιος. Επιπλέον ο υποψήφιος εκτός από τη ορισμό του κωδικού ασφαλείας θα καταχωρίσει και ένα προσωπικό του email (εφόσον διαθέτει). Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος απωλέσει τον κωδικό ασφαλείας του θα μπορεί με την ίδια διαδικασία να ξαναδημιουργήσει νέο κωδικό ασφαλείας.

2.Επιπρόσθετα, αν πρόκειται για υποψηφίους ημερήσιων ΓΕΛ 2020 ή 2021 (οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2020 ή το 2021) για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, αυτοί οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ και κατά προτίμηση στο Λύκειο αποφοίτησής τους ή στο ημερήσιο ΓΕΛ που είναι πλησιέστερο στην κατοικία τους. Για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι του 2020 διεκδικούν ποσοστό από το 40% των θέσεων και οι υποψήφιοι του 2021 διεκδικούν ποσοστό από το 60% των θέσεων της εν λόγω κατηγορίας του 10%.

3.Επίσης στο Λύκειό τους θα προσέρχονται όσοι τελειόφοιτοι ΓΕΛ του τρέχοντος σχολικού έτους δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022 και οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, προκειμένου να δημιουργήσουν με την ίδια διαδικασία τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).

Τέλος, αναφέρεται ότι ο κωδικός ασφαλείας που θα ορίσει ο υποψήφιος μέσω της εφαρμογής Μηχανογραφικού Δελτίου Σχολικής Μονάδας θα είναι ο ίδιος και για τις δύο εφαρμογές Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.