εικόνα Viber 2024 04 11 20 25 05 431

Προσθήκη ψηφιακού εξοπλισμού

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση δυο ακόμη βιντεοπροβολέων που είχαν εξασφαλιστεί με ενέργειες του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Ευχαριστούμε το προσωπικό του σχολείου που συνέβαλε και σε αυτήν την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή είναι πλήρως εξοπλισμένες με βιντεοπροβολείς ή …

Συνεχίστε την ανάγνωση
εικόνα Viber 2024 01 27 20 17 28 103

Εξασφάλιση εξοπλισμού πληροφορικής

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου παραλάβαμε 10 ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών, προσφορά της εταιρείας INOVA S.A. προς το σχολείο μας, διαμέσου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, στα τέλη Οκτωβρίου 2023, ζητήθηκε από …

Συνεχίστε την ανάγνωση
Syl Gon Com 1

Ευχαριστίες για την εξασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Με ενέργειες του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων εξασφαλίστηκαν δύο (2) βιντεοπροβολείς (projectors) για την καθημερινή αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών και εποπτικών μέσων.  Εντός των επόμενων ημερών οι προβολείς αυτοί θα εγκατασταθούν σε ισάριθμες αίθουσες διδασκαλίας, έτσι ώστε οι μαθητές και οι …

Συνεχίστε την ανάγνωση
afisa Leonardo fysikon

Παραλειπόμενα από τις δράσεις μας… Διαμόρφωση αίθουσας φυσικών επιστημών

Στο πλαίσιο των φετινών σχεδίων δράσης του σχολείου συμπεριλάβαμε και τη διαμόρφωση αίθουσας φυσικών επιστημών. Παρόλο που η επίταση των καθημερινών διδακτικών και εξωδιδακτικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών, τα αυστηρά πρωτόκολλα COVID-19 και οι διαφορετικοί κύκλοι διαλειμμάτων δυσχέραιναν τη δυνατότητα καθημερινής …

Συνεχίστε την ανάγνωση
Pinakas markadorou

Πίνακες μαρκαδόρου

Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η τοποθέτηση πινάκων μαρκαδόρου σε όλες τις αίθουσες των τάξεων/τμημάτων. Καθώς τα οικονομικά μέσα του σχολείου δεν επιτρέπουν την εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων μαρκαδόρων για όλες τις τάξεις/τμήματα, παρακαλούμε – και μόνον εφόσον οι οικογένειες …

Συνεχίστε την ανάγνωση
upload

Ευχαριστίες

Με πρωτοβουλία γονέα και την εξασφάλιση χρώματος από τη Σχολική Επιτροπή, επαναχρωματίστηκαν τρεις πίνακες αιθουσών. Ευχαριστούμε την κ. Νατάσα Ιωαννίδου για την πρωτοβουλία και τη διάθεση του χρόνου προς εκτέλεση του έργου αυτού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το σχολείο …

Συνεχίστε την ανάγνωση