Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2023-2024

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-2023

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολ. έτους 2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση