Έντυπα-Αιτήσεις

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το σχολείο μας καλύπτει πλήρως την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται, μέσω του ενημερωτικού υλικού που αναρτάται στο ιστολόγιο αυτό και των ενημερωτικών εντύπων που δίδονται στους ενδιαφερόμενους (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Επιπέδου 1).

Ταυτόχρονα διαθέτουμε στο ιστολόγιό μας επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Επιπέδου 2). Τα συνηθέστερα έντυπα που αφορούν διοικητικές λειτουργίες που διεκπεραιώνονται από το σχολείο περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε ή να τα αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σχολείο, προς ταχύτερη διεκπεραίωση κάθε αιτήματός σας.

Έντυπο Παρατηρήσεις
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης τέκνου Υποβάλλεται από το γονέα για την έκδοση βεβαίωσης φοίτησης του τέκνου του για την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης γονέα Υποβάλλεται από το γονέα για την έκδοση βεβαίωσης επίσκεψης για την ημέρα που θα επισκεφτεί το σχολείο για ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς.
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών Υποβάλλεται από οποιονδήποτε φοίτησε στο σχολείο κατά το παρελθόν και ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών.
Αίτηση μετεγγραφής Υποβάλλεται από το γονέα του μαθητή στην περίπτωση μετεγγραφής του σε άλλο σχολείο.
Αίτηση γενική Υποβάλλεται για οποιοδήποτε αίτημα δεν καλύπτεται από τα υπόλοιπα έντυπα του πίνακα.
Αίτηση εγγραφής στην Α’ τάξη Υποβάλλεται από τους γονείς των μαθητών που εγγράφονται στην Α’ τάξη, μετά την αποφοίτησή τους από το νηπιαγωγείο.
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται από ιατρό για τους μαθητές των Α΄& Δ΄τάξεων για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.
Υπεύθυνη δήλωση κατοικίας Υποβάλλεται από τους γονείς κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών στην Α’ τάξη.
Έντυπο μαθητικής αθλητικής ταυτότητας Συμπληρώνεται για τους μαθητές- αθλητές που λαμβάνουν μέρος στους διάφορους σχολικούς αγώνες που εκπροσωπείται το σχολείο.
Δήλωση Συγκατάθεσης Εμβολιασμού Υποβάλλεται από τους γονείς των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον αντιφυματικό εμβολιασμό.
Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο Υποβάλλεται από τους γονείς των μαθητών για την εγγραφής τους στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου.

ilektoniki_diakivernisi

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.