Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του περιεχομένου του ιστολογίου ενημέρωσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου

Γενική αναφορά: Το ιστολόγιο έχει ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα. Οι αναρτήσεις σε αυτό έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και δεν υποκαθιστούν σε καμιά περίπτωση τη διοικητική λειτουργία του σχολείου. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και το ύφος των σχολίων τους. Οι συντάκτες του ιστολογίου ευθύνονται μόνο για το περιεχόμενο που οι ίδιοι έχουν αναρτήσει. Κάθε παραπομπή σε εξωτερικές πηγές να αντιμετωπίζεται κριτικά, με δεδομένη την ταχύτατη ανανέωση του περιεχομένου στους δικτυακούς τόπους, ιδιαίτερα για αυτούς έξω από το χώρο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων ελέγχεται επισταμένως για την ορθότητά του, δεν έχει όμως τη θέση και την ισχύ των διοικητικών εγγράφων και πράξεων του σχολείου, ούτε είναι απαραιτήτως πλήρες, ακριβές και ενημερωμένο.Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του σχολείου απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του ιστολογίου αυτού παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του σχολείου που είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του.

Η χρήση του ιστολογίου προϋποθέτει την αποδοχή των σχετικών όρων χρήσης.

Όροι χρήσης

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας & επικοινωνίας. Ωστόσο, όπως κάθε εργαλείο, έτσι και το διαδίκτυο διέπεται από κανόνες χρήσης που οφείλουμε όλοι να ακολουθούμε για το αξιοποιούμε σωστά και με ασφάλεια. Η ανάγνωση και η άντληση πληροφοριών από το ιστολόγιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου γίνεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των ακόλουθων όρων

 • Η λειτουργία του ιστολογίου αυτού υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο ιστολόγιο αυτό, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του παρόντος ιστολογίου για σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του ιστολογίου.
 • Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του ιστολογίου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, οι συντάκτες δεν εγγυώνται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το σχολείο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση των πληφοροριών που αντλούνται από το ιστολόγιο  ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 • Οι διαχειριστές του ιστολογίου ευθύνονται για το περιεχόμενο του  υλικού που αποκλειστικά περιέχεται σε αυτό και υπό την προϋπόθεση πως αυτό δεν έχει τροποποιηθεί εξαιτίας κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων. Για κάθε ενυπόγραφη αναφορά την ευθύνη φέρει ο συντάκτης της, ενώ για το σύνολο του ιστολογίου την ευθύνη φέρουν οι διαχειριστές του.
 • Οι διαχειριστές του ιστολογίου αποποιούνται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων προς τους οποίους υπάρχουν συνδέσεις. Οι εξωτερικές συνδέσεις ελέγχονται τακτικά για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό τους, ωστόσο κάθε παραπομπή σε εξωτερικές πηγές πρέπει να αντιμετωπίζεται κριτικά με δεδομένη την ταχύτατη ανανέωση του περιεχομένου στους δικτυακούς τόπους.
 • Οι διαχειριστές του ιστολογίου δικαιούνται να αλλάζουν το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης του, χωρίς καμία προειδοποίηση.
 • Στο ιστολόγιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου δύναται να αναρτηθεί υλικό από όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία) υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  •  Να μην περιλαμβάνει trademarks καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τον νόμο.
  • Το περιεχόμενο να μην προσβάλλει τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθεί τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  • Το περιεχόμενο να μην περιέχει διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.
  • Το αναρτώμενο υλικό θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς- πληροφοριακούς και σε καμιά περίπτωση για κερδοσκοπικούς σκοπούς με σαφή αναφορά στο δημιουργό τους που τα παρέχει.

Κατά τον νόμο υπεύθυνος για το περιεχόμενο του ιστολογίου αυτού είναι ο Διευθυντής του σχολείου.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του σχολείου απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Η είσοδος και η προσπέλαση του περιεχομένου του ιστολογίου αυτού φανερώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση, αναδημοσίευση ή η επεξεργασία του οπτικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που εμφανίζει μαθητές ή εκπαιδευτικούς του σχολείου, ανεξαρτήτως της μορφής του υλικού (π.χ. θόλωμα προσώπων, μακρινές ή ομαδικές λήψεις κ.λπ.).

Το υπόλοιπο περιεχόμενο του ιστολογίου αυτού χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα και είναι ελεύθερο για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις

 • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
 • Μη Εμπορική Χρήση — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.
 • Παρόμοια Διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

creative_commons

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.