Ασφάλεια στο σχολείο

Ενοποιημένο Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου

Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή κάθε άλλης απρόσμενης επικίνδυνης κατάστασης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση των σχολικών χώρων, στεγασμένων και υπαίθριων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου και επισημαίνονται οι επικινδυνότητες.

Το Μνημόνιο Ενεργειών περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς.
  • Παραρτήματα.

Το Μνημόνιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Για να διαβάσετε το Μνημόνιο Ενεργειών κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

 

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.