Λειτουργία Σχολείου

regulations

Σε αυτό το τμήμα του ιστολογίου μας φιλοδοξούμε να συμπεριλάβουμε ένα σώμα πληροφοριακών κειμένων που θα αποτυπώνουν τον τρόπο καθημερινής λειτουργίας του σχολείου.

Το σχολείο ως τμήμα μιας ιεραρχικά οργανωμένης δομής, στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, λειτουργεί υπό καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι). Το γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των νομοθετημάτων αυτών μετουσιώνεται σε εκπαιδευτική πρακτική η οποία ενσωματώνει παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας (κτιριακές υποδομές, περιβάλλων κοινωνικός και αστικός χώρος, συμμετοχή παραγόντων σχολικής κοινότητας, κ.λπ).

Η συνάρθρωση θεσμικού πλαισίου, επιστημονικών ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών αρχών και της δημιουργικής εμπλοκής των μελών της σχολικής κοινότητας συνθέτουν το καθημερινό πρακτικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Αυτό αποτυπώνεται υπό μορφή εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, που υπό μορφή «κοινωνικού συμβολαίου» δεσμεύει τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

Υπό την επιφύλαξη πως κάθε κανονιστικό πλαίσιο αποκτά σταδιακά παγιωμένη και ανελαστική δομή, ενδεχομένως ασύμπτωτη με τις δημιουργικές δυνάμεις που πρέπει να απελευθερώνει η εκπαίδευση, εκτιμούμε πως η παράθεση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του σχολείου πρέπει να δομείται υπό μορφή ενός «οδικού χάρτη» που επιτρέπει εναλλακτικές διαδρομές και η αποτελεσματικότητά του κρίνεται από την επιτευξιμότητα των τιθέμενων στόχων. Στην κατεύθυνση αυτή, από την μεριά μας παραθέτουμε σύντομα πληροφοριακά κείμενα για ζητήματα που προκύπτουν στη σχολική καθημερινότητα, με την ελπίδα σταδιακά να αποτελέσουν το περίγραμμα της αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου μας.

Στην προσπάθεια αυτή καλούμε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας να συμβάλλουν δημιουργικά και απροκατάληπτα στο σχεδιασμό αυτού του «οδικού χάρτη». Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να μας τις γνωστοποιείτε με όποιο τρόπο εσείς κρίνετε προσφορότερο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προφορική επικοινωνία, κ.λπ.).

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.