Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών εντός και εκτός της χώρας με το eTwinning

Συγγραφέας: Αγγελική Οικονομοπούλου στις Ιανουάριος 20, 2014

school_bus_animation.gif w=604etwinning logo

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» ορίζεται το πλαίσιο εκδρομών – μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. παύει να ισχύει η αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για το eTwinning και μετακινήσεις Δ.Ε στο εξωτερικό και εσωτερικό ισχύει το Άρθρο 6. Ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες. Για τις μετακινήσεις αυτές στο εξωτερικό και εσωτερικό (μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή μετακίνηση για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας) της Δ/θμιας απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις μετακινήσεις με μαθητές ως επίσημη έγκριση του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού (EYY) χρησιμοποιείται το etwinning label.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών Π.Ε στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς  και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1615 τ.Β’/2010 και την Απόφαση 21_10_2010

Από: http://www.etwinning.gr/support/usefull/478-478