Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

8. Επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (NSS)

contactusnew

  • Κεντρικός ιστότοπος του προγράμματος: http://www.etwinning.net/
  • Ιστότοπος ελληνικού γραφείου υποστήριξης της δράσης:
    http://etwinning.sch.gr/ ή http://www.etwinning.gr/
  • Τηλεφωνική υποστήριξη: 8 0 1 1 1  3 8 9 4 6 (ή 8 0 1 1 1  e t w i n)
  • Email:
    etwinml