Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

6. Τι έχει να προσφέρει επιπλέον το eTwinning;

social-networks

Tο eTwinning είναι επίσημο πανευρωπαϊκό δίκτυο της Ε.Ε. και των Υπουργείων Παιδείας των εμπλεκόμενων χωρών για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Ευρώπης και έχει δημιουργηθεί με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τα μέλη της.

 Στο eTwinning σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές συναντώνται με ασφάλεια, με σεβασμό στα προσωπικά τους δεδομένα και στη διαφύλαξη τους.

        Το eTwinning είναι κυρίως, ένα ανθρωποδίκτυο στο οποίο μετέχουν ενεργά χιλιάδες εκπαιδευτικοί

         Ένα δίκτυο χιλιάδων ευρωπαϊκών σχολείων για συνεργασία

         Εύχρηστα και απλά ηλεκτρονικά εργαλεία διαχείρισης έργου για:

         Την εύρεση συνεργάτη

         Την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους συνεργάτες

         Τη σύναψη συνεργασίας

         Την υλοποίηση του έργου, με την παροχή μιας κλειστής συνεργατικής πλατφόρμας για εσάς & το σχολείο συνεργάτη

         Προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από:

        Τη Bιωματική Μάθηση

        Τα οφέλη της Συνεργασίας

        Την Ευρωπαϊκή Διάσταση

        Τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών

        Τη μάθηση μέσα από τη διασκέδαση!