Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Τα Πλεονεκτηματα τωνΤΠΕ στο eTwinning

4344740_orig
Το eTwinning προωθεί τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας(ΤΠΕ) και όλα τα προγράμματα πρέπει να έχουν ένα ΤΠΕ στοιχείο. Γιατί; Απλώς, θεωρείστε ότι οι ΤΠΕ είναι ένας εξαιρετικός και απλός τρόπος για να διευκολύνετε την επικοινωνία και τη συνεργασία

Υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στη χρήση των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι:

ΟΙ ΤΠΕ σας επιτρέπουν να παρουσιάζετε περιεχόμενο που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμο σε μια παραδοσιακή τάξη

Μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα με τις σημερινές ΤΠΕ  από το να παρουσιάζετε απλώς μια στατική πληροφορία. Μπορείτε να δείξετε στους μαθητές σας πως διαφορετικά είδη μέσων  μπορούν να συνδυαστούν για να διαβιβάσουν ένα μήνυμα με πιο εμπλουτισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο.  Μπορείτε, ακόμη, να δημιουργήσετε υπολογιστικά μοντέλα χημικών αντιδράσεων ή  να επιδείξετε πόσο γρήγορα εξαπλώνονται οι ιοί. Τα μαθηματικά και η φυσική  μπορούν να αποκτήσουν πιο πρακτικό προσανατολισμό όταν οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ψηφιακές γέφυρες και πύργους. Μπορείτε ακόμη να οργανώσετε τηλεδιάσκεψη, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία στους μαθητές σας να συζητήσουν με ειδικούς πάνω σε κάποια θέματα και ανθρώπους που θέτουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους σε πραγματικό περιβάλλον.

Οι μαθητές σας θα μάθουν και θα εξασκήσουν σημαντικές δεξιότητες όσο δουλεύουν στο πρόγραμμα

Πολλοί μαθητές έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο στο σπίτι τους, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Μπορείτε να βοηθήσετε και τους μεν και τους δε οργανώνοντας δραστηριότητες  μέσα στην τάξη εστιασμένες στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Μπορείτε να δείξετε διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών, να επιδείξετε τον αυτοματισμό της εργασίας στο πνεύμα του «δουλεύω εξυπνότερα, όχι σκληρότερα», να βοηθήσετε τους μαθητές να οργανώσουν ή ακόμα και να δημιουργήσουν τους δικούς τους ψηφιακούς χώρους εργασίας.  Τελειοποιώντας αυτές τις δεξιότητες όχι μόνο θα βοηθήσετε να βελτιώσουν οι μαθητές την προσοχή τους και θα τους διδάξετε πώς να μαθαίνουν αποδοτικά αλλά θα έχουν αποκτήσει κάποιες δεξιότητες χρήσιμες και για την υπόλοιπη ζωή τους.

Μπορείτε να κάνετε το μάθημα διασκέδαση και συναρπαστική δραστηριότητα επικαλούμενοι τη δημιουργικότητα των μαθητών σας

Τα διαδραστικά προγράμματα και κουίζ είναι ένας καλός τρόπος χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά είναι μόνο η κορυφή στο παγόβουνο. Εμπλέκοντας τους μαθητές σας στη δημιουργία υλικού είναι ένας άλλος τρόπος να εισάγετε τις ΤΠΕ στο αναλυτικό σας πρόγραμμα.  Η δημιουργία παρουσιάσεων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δημιουργία και επεξεργασία βίντεο, η συγγραφή σε wiki, ακόμη και η διαχείριση της δικής τους πύλης ή φόρουμ, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές σας να δείξουν τη δημιουργική τους πλευρά και τους βάζουν να σκεφτούν. Η γνώση και οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν με αυτό τον τρόπο θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω της άμεσης εμπλοκής των μαθητών στη δημιουργική διαδικασία.

Οι μαθητές έχουν επαφή με την σύγχρονη τεχνολογία και γνώση, βοηθώντας την ανάπτυξή τους

Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν οι πολλοί, κανένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν είναι καταρτισμένο στους υπολογιστές. Μπορείτε να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας και να τους βοηθήσετε να αναπτύξουν καλές συνήθειες χρήσης του υπολογιστή καθώς και να τους διδάξετε το αναλυτικό πρόγραμμα. Δείχνοντάς τους πώς μπορούν να βρουν αξιόπιστες, ενημερωμένες πληροφορίες σε ένα δοθέν θέμα, τους βοηθάτε να είναι σε θέση να αναζητήσουν κάποια πληροφορία από μόνοι τους, όταν τους ζητηθεί. Εκθέτοντάς τους σε διάφορες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τους προσφέρετε μια μεγαλύτερη παλέτα εργαλείων όταν χρειαστεί να ανταλλάξουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους με άλλους. Δίνοντας στους μαθητές σας αυτές τις δυνατότητες, τους  εξασφαλίζετε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε  μια ολοένα και περισσότερο εξαρτημένη κοινωνία. από την πληροφορία.

Οι ΤΠΕ μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας σχετικές μαθαίνοντας τον εαυτό σας.

Για να παρουσιάσετε εργαλεία των ΤΠΕ στους μαθητές σας , θα πρέπει να τα γνωρίζετε και οι ίδιοι. Το να έχετε απαιτητικούς μαθητές είναι ένας καλός τρόπος να διατηρείτε τις γνώσεις σας ακριβείς και σύγχρονες, ενώ εάν ακολουθείτε την ανάπτυξη των ΤΠΕ θα είστε σε θέση να βελτιώσετε γενικές τεχνολογικές δεξιότητες. Προετοιμάζοντας αναβαθμισμένες, στις ΤΠΕ, τάξεις, προσεγγίζετε το θέμα σας με διαφορετικό τρόπο, και βλέπετε πως είναι να μαθαίνετε πάλι- δίνοντας σας μια νέα προοπτική. Είναι αλήθεια, ότι κάποιες φορές,  οι μαθητές σας θα σας διδάξουν κάποια πράγματα σχετικά με τους υπολογιστές, αν εμπλακείτε σε αυτό, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία και τεχνολογίες που οι μαθητές σας εγκρίνουν και εκτιμούν.

Φυσικά δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε, ότι αναφέρθηκε παραπάνω, στο πρώτο σας eTwinning πρόγραμμα. Ξεκινήστε επιλέγοντας ένα είδος επικοινωνίας με το συνεργάτη σας- αυτό μπορεί να είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  instant messaging, chat με ήχο ή ακόμη και τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια  σκεφτείτε ένα τρόπο που απλά εργαλεία των ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν το πρόγραμμά σας. Ίσως οι μαθητές σας μπορούν να φτιάξουν ένα βίντεο; Ή ίσως μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες και να τις ανεβάσουν στο TwinSpace; Ξεκινήστε σιγά σιγά και απλά με εύκολες στη χρήση και έτοιμες τεχνολογίες, και αργότερα, σε μελλοντικά προγράμματα, προχωρήστε στη δημιουργία ιστοσελίδων ή συνεργατικών  wikis.

Δεν υπάρχει ούτε  πίεση ούτε κάποια ποινή στο eTwinning για να χρησιμοποιείτε  τα πιο πολύπλοκα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνολογίες. Χρησιμοποιείστε ό,τι ταιριάζει σε εσάς και τους μαθητές σας για να πετύχετε τους στόχους σας, καθώς και ότι σας παρέχει ένα αποτελεσματικό μέσο συνεργασίας με το συνεργάτη σας.