Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Πληροφορική και Εκπαίδευση

Στη σύγχρονη εποχή η πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης και κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να μην μένει ανεπηρέαστη και η εκπαίδευση. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει επηρεαστεί βαθύτατα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες καθιστούν την εισαγωγή των ΤΠΕ απαραίτητη σε όλες τις βαθμίδες και μας οδηγούν στο να κάνουμε λόγο για εκπαίδευση βασισμένη στον υπολογιστή και για την πληροφορική ως αντικείμενο μάθησης. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ακολούθησε μια εξελικτική πορεία ώσπου να αποκτήσει τη σημερινή της μορφή.

Οι βασικές παράμετροι που κάνουν απαραίτητη την εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση είναι οι εξής:

  • η κοινωνία της πληροφορίας στην οποία ζούμε
  • η ανάγκη για τη δημιουργία συστημάτων δια βίου μάθησης και
  • η συνακόλουθη καθολική επιταγή για παιδαγωγική ανανέωση.

Η διδασκαλία της Προφορικής έχει εισαχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πριν περίπου 17  χρόνια ενώ τα τελευταία έτη διδάσκεται και στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης η χρήση των Νέων Τεχνολογιών έχει εισαχθεί στην Εκπαιδευτική Διαδικασία και αποτελεί διδακτικό εργαλείο όλων των μαθημάτων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης