Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

7. Ρυθμίσεις του Υπολογιστή

blue_pc3_logo
Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη χρήση της Δικτυακής Πύλης, σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 Πλατφόρμες Λειτουργικού Συστήματος:

 • Windows
 • Mac OS X
 • Linux
Προτεινόμενοι browsers:
 • Microsoft Internet Explorer 7.x ή πιο πρόσφατο (πλατφόρμα Windows)
 • Mozilla Firefox 1.x ή πιο πρόσφατο (όλες οι πλατφόρμες)
 • Opera 8.x ή πιο πρόσφατο (όλες οι πλατφόρμες)
 • Chrome 23.x ή πιο πρόσφατο (όλες οι πλατφόρμες)
Ρυθμίσεις του Browser (ελάχιστος βαθμός):
 • Javascript/Scripting enabled
 • Cookies enabled
Απαιτούμενη εγκατάσταση plugins:
 • Adobe Flash Player 9.0.124.0 (διαθέσιμο για όλες τις πλατφόρμες)
 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ CHAT: Πληροφορίες διακομιστή, απαραίτητες για το εργαλείο chat του eTwinning (διατίθεται στο TwinSpace):
 • (XML) Διακομιστής Socket :
– Διεύθυνση: jabber.eun.org
– Διεύθυνση: conference.jabber.eun.org
– Port: 5222
 • HTTP Flash Protocol (μόνο IE):
– Χωρίς λεπτομέρειες, πρέπει απλά να επιτρέπεται το port 80, και ο browser πρέπει να επιτρέπει συνεδρίες HTTP.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας και/ή για το πώς να τις αλλάξετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό ή σχολικό διοικητή.