Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

2. H πύλη eTwinning.net

etinnet

 

Το eTwinning απέκτησε έναν ξεκάθαρα κοινωνικό προσανατολισμό

 Η Δικτυακή Πύλη www.etwinning.net μετατράπηκε από μία πύλη που βασίζεται στο έργο σε μία πλατφόρμα που βασίζεται στη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε πολλά επίπεδα.

Συνεχίζει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων αλλά επιπλέον προσφέρει εργαλεία που ευνοούν την κοινωνική δικτύωση των εκπαιδευτικών.

 

Νέα εποχή eTwinning

  • Προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς μία «εικονική οικία», όπου μπορούν να συναντηθούν με ασφάλεια και να συνεργαστούν ανεπίσημα αλλά αποτελεσματικά, ώστε να αποτελέσει στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας, εκτός από την υλοποίηση έργων, τα σχολεία μοιράζονται τη γνώση, συμμετέχουν σε συζητήσεις και αλληλοϋποστηρίζονται.
  • Μέσω πληθώρας δραστηριοτήτων και εργαλείων που βασίζονται στη συνεργασία, το eTwinningαποτελεί πλέον μια πραγματική πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση.

 

Δομή της Πύλης

 Πύλη πλέον διαχωρίζεται σε δύο περιβάλλοντα:

  •  το περιβάλλον δικτύωσης – άτυπης συνεργασίας και
  •  το περιβάλλον διαχείρισης έργου

 

Οντότητες Κοινωνικής Δικτύωσης και Επαγγελματικής Εξέλιξης

etwinontotites