Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

4. Πώς να συμμετέχετε στο πρόγραμμα

etinnet

 

  • Εύρεση θέματος: Αναζητήστε ένα θέμαπάνω στο οποίο σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε. Αυτό μπορεί να εντάσσεται στο ΠΣ, να είναι διαθεματικό, να προέρχεται από άλλο εκπ. πρόγραμμα που υλοποιείτεή να εντάσσεται απλώς στα εκπαιδευτικά σας ενδιαφέροντα.
  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος:Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας και εγγραφείτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της δράσης (www.etwinning.net).
  • Αναζήτησηεπαφών:αναζητήστε εκπαιδευτικούς με κοινά ενδιαφέροντα για συνεργασία και δημιουργήστε το προσωπικό σας δίκτυο από επαφές.
  • Υλοποίηση ενός eTwinning έργου: εφόσον επιθυμείτε να υλοποιήσετε ένα eTwinning έργο με έναν εταίρο, σας προσφέρεται μια κοινή συνεργατική πλατφόρμα εργαλείων για εσάς και τον συνεργάτη σας με πληθώρα ηλεκτρονικών εργαλείων