Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Επαναληπτικό (1):Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ (Β’ Λυκείου)

Συγγραφέας: Αγγελική Οικονομοπούλου στις Μάρτιος 26, 2020

Το συγκεκριμένο επαναληπτικό  μάθημα αφορά τους τύπους των δεδομένων, των μεταβλητών και των σταθερών, τους τελεστές πράξεων (αριθμητικούς, λογικούς, συγκριτικούς τελεστές), τις εκφράσεις και τις βασικές εντολές στην ακολουθιακή δομή . Ενότητες  σχολικού βιβλίου:

  • 2.2.7(Εντολές και δομές αλγορίθμου, σελ.31),
  • 2.2.7.1(Εκχώρηση, Είσοδος και Έξοδος τιμών, σελ.32),
  • 2.2.7.2(Δομή ακολουθίας, σελ. 33)
  • Εκφράσεις (το μπλε παράρτημα, σελ. 35-36  )
  • καθώς και τα πλαϊνά παραρτήματα στις αναφερόμενες σελίδες.

Σας επισυνάπτω  φυλλάδιο με το εκπαιδευτικό υλικό των παραπάνω ενοτήτων συνοπτικά καθώς και κουίζ που πρέπει να απαντήσετε μετά την μελέτη του υλικού. Στη συνέχεια θα προστίθενται και περισσότερα κουίζ.

Σχολικό Βιβλίο :