Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Web 2.0 Tools

Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για το Web 2.0 και πολλές φορές έχει δημιουργηθεί διαφωνία με τη μία μεριά να υποστηρίζει ότι έχουμε να κάνουμε με μία διαδικτυακή επανάσταση και την άλλη να λέει ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι ανούσιο το οποίο προωθείται καθαρά και μόνο για λόγους μάρκετινγκ.

Ο όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2004 από τους Tim O’Reilly και Dale Dougherty της εταιρίας Ο’Reilly Media, οι οποίοι με το Web 2.0 περιέγραφαν τις καινούργιες διαδικτυακές τάσεις και επαγγελματικά μοντέλα. Στο Web 2.0 βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν παθητικοί χρήστες καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του περιεχομένου, υπάρχει εμπιστοσύνη στην πληροφορία που καταχωρεί ο χρήστης και προσφέρονται ενισχυμένες εμπειρίες χρηστών (rich user experiences) όπως το Google Maps (2007). Επίσης η διανομή της πληροφορίας και των αρχείων είναι συμμετοχική και η διαδικτυακή διαφήμιση των προϊόντων μπορεί στην ουσία να υπάρξει σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με το περιεχόμενο των διαφημίσεων προσαρμοσμένο σε αυτό των ιστοσελίδων, (O’Reilly 2005)

Το Web 2.0 είναι η εξελιγμένη έκδοση του αρχικού Web (Web 1.0) η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ιστολόγια, τα RSS Feeds, τα tags, τα wikis, το social bookmarking και όλες οι υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν έμπρακτα και να έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται κατά κύριο λόγω δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος, με προαπαιτούμενο την εγγραφή του χρήστη σε αυτές.