Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Το ∆ιαδίκτυο έχει καταστεί το κυριότερο μέσω επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, επηρεάζοντας τις περισσότερες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Η χρήση του Διαδικτύου επεκτείνεται διαρκώς. Σχεδόν το 57 % των Ευρωπαίων χρηστών του Διαδικτύου συνδέονται σχεδόν καθημερινά και πάνω από το 82% των Ευρωπαίων χρηστών του Διαδικτύου συνδέονται με τον Παγκόσμιο Ιστό τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Το παράνομο, επιβλαβές ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο και αντίστοιχες συμπεριφορές στο Διαδίκτυο δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς

Σημαντικοί κίνδυνοι προκύπτουν από την διαθεσιμότητα και διακίνηση ακατάλληλου ή και παράνομου περιεχομένου:

 • Πορνογραφία και παιδική πορνογραφία
 • ∆ιαδραστικές υπηρεσίες (chat-rooms) µπορούν να εκθέσουν ανηλίκους σε άσεμνη, προκλητική ή εκφοβιστική συμπεριφορά ενηλίκων
 • Μουσική και βίντεο άσεμνου περιεχομένου
 • Email Spam
 • Ηλεκτρονικά Παιχνίδια με βίαιο ή σεξουαλικό περιεχόμενο
 • Τυχερά παιγνίδια

Άλλα θέματα προβληματισμού:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου
 • Οικονομικό έγκλημα

Σε ποσοτικούς όρους, λόγω του τεράστιου μεγέθους του Διαδικτύου:

 • Σήμερα υπάρχουν πάνω από 9 δις. Ιστοσελίδων
 • Το παράνομο περιεχόμενο εξακολουθεί να αυξάνεται.

Σε ποιοτικούς όρους, με την άφιξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων (multimedia, video, peer-to-peer, real-time communication):

 • Την αύξηση της ισχύος και της χωρητικότητας των Η/Υ
 • Την διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
 • Την σύγκλιση των τεχνολογιών περιεχομένου με τα δίκτυα
 • Κινητά τηλέφωνα και Κινητό Διαδίκτυο

Οι παράγοντες αυτοί διευκολύνουν την εξατομικευμένη παραγωγή και διάδοση περιεχομένου κάθε μορφής και ποιότητας. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα νέα τεχνολογικά μέσα για να πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους, να διαφεύγουν από το Νόμο και να αυξάνουν τα κέρδη τους.

Συνεπώς, η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών μπορεί να γίνει µόνο µε συντονισμένες προσπάθειες τόσο διεθνώς, όσο και σε τοπικό επίπεδο

 • Νομικές πτυχές
 • Τεχνολογικές πτυχές
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του κοινού!

Η προώθηση ενός ασφαλέστερου Διαδικτύου απαιτεί την συνεργασία διαφορετικών φορέων:

 • Γονέων, διδασκάλων, εκπαιδευτικού συστήματος
 • Παροχέων Υπηρεσιών Διαδικτύου, Παροχέων Περιεχομένου, Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών
 • Αστυνομίας και Δικαστικού συστήματος
 • Ρυθμιστικών αρχών
 • Νοµοθετικής εξουσίας
 • ΜΜΕ και εφημερίδων
 • ΜΚΟ
 • Ερευνητικών και Τεχνολογικών Οργανισμών

Κατεβάστε το φύλλαδιο του ΠΣΔ για την ασφαλή  χρήση του Διαδυκτίου (SaferInternet.pdf)