Συμμετοχή του σχολείου μας στο Συνέδριο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Το σχολείο μας συμμετέχει για πρώτη φορά σε Συνέδριο. Πρόκειται για τη συμμετοχή μας  στο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Διδασκαλία και μάθηση – Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές».

Η εισήγησή μας πραγματοποιήθηκε από κοινού από τη Διευθύντρια του σχολείου μας κα Νεραντζίδου και την υπεύθυνη Σύμβουλο Εκπαίδευσης μας κα Τσαβδάρη, με τίτλο: “Κοινή επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών και γονέων”. Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά τις πρώτες βοήθειες που πραγματοποιήθηκαν σε απογευματινό ωράριο για εκπαιδευτικούς και γονείς, από τους Έλληνες Διασώστες.

εικονα

Η πλατφόρμα του Συνεδρίου:

https://syndmdt.sites.sch.gr/

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους φορείς της Εκπαίδευσης μέσω της παρουσίασης σύγχρονων επιστημονικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, καινοτόμων διδακτικών προτάσεων και καλών πρακτικών σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η πρόσκληση:Λήψη αρχείου

Το πρόγραμμα:

(βλ. σελίδα 10)Λήψη αρχείου

ΑΝΘΗ1 ΑΝΘΗ2 ΑΝΘΗ3 ΑΝΘΗ4 ΑΝΘΗ5