Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία»

Το σχολείο μας τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 συμμετείχε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο εκπαίδευσης για την αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία».
Εδώ η βεβαίωση συμμετοχής του Σχολείου μας:Λήψη αρχείου