Έργο Erasmus ProW: Προώθηση θετικής συμπεριφοράς (Επικοινωνία),2022-23

Αποτίμηση των δράσεων συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Έργο ERASMUS+ KA3 «Προώθηση της ευημερίας των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς στην Αγωγή Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» (“ProW”).

Μαθαίνουμε για την αξία της Επικοινωνίας