Ωράριο λειτουργίας – Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται ως εξής:

  • το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00 και
  • το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00. Στο πλαίσιο του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.
  •  το Νέο Διευρυμένο Ολοήμερο που διαρκεί ως τις 17:30.
  • Η υποδοχή μαθητών/τριών  διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.Λήψη αρχείου