Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχ. έτος 2023-2024Λήψη αρχείου

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχ. έτος 2022-2023Λήψη αρχείου

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχ. έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχ. έτος 2020-2021Λήψη αρχείου