Εκπαιδευτικοί

Σχολική χρονιά 2023-2024

Προϊσταμένη: Τσιγγερλιώτη Άννα, Νηπιαγωγός ΠΕ 60

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Για το 1ο Τμήμα:

Σπάλα Αφροδίτη, Νηπιαγωγός ΠΕ 60 (Πρωινό Υποχρεωτικό)

Τσιγγερλιώτη Άννα, Νηπιαγωγός ΠΕ 60 (Προαιρετικό Ολοήμερο)

Για το 2ο Τμήμα:

Ιωαννίδης Δημήτριος, Νηπιαγωγός ΠΕ 60 (Πρωινό Υποχρεωτικό)

 

Για το Νέο Διευρυμένο Ολοήμερο:

Μουκουφτσή Γεωργία, Νηπιαγωγός ΠΕ 60

 

Παράλληλη Στήριξη

Βίτου Χριστίνα

Υπεύθυνη για την διδασκαλία των Αγγλικών:

Στρατίδου Βασιλική