Αειφόρο Σχολείο

Το νηπιαγωγείο μας από τη σχολική χρονιά 2023-24, συμμετέχει στο Δίκτυο σχολείων “Αειφόρο Σχολείο”. 

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 15 200003 1

Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, προοδευτικό, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό, ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς.

Το «Αειφόρο Σχολείο» είναι ένα εφικτό όραμα, μια εφικτή ουτοπία. Η συνεπής εφαρμογή του δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα μέσα σε ελάχιστους μήνες.

Η βασική ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», είναι η ενσωμάτωση των αξιών και των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες του σχολείου, σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη διδασκαλία και μάθηση, στη διαχείριση των πόρων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα. Μπορούμε να κατατάξουμε τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου σε τρεις γενικές κατηγορίες ή σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους και αλληλεξαρτώμενους τομείς ( ή πεδία):

Α. Τον παιδαγωγικό

Β. Τον κοινωνικό/οργανωσιακό

Γ. Τον περιβαλλοντικό/οικονομικό

aeiforo sxoleio 1Πηγή: https://aeiforum.eu/

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά το Σχέδιο Δράσης του νηπιαγωγείου είναι: “Μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό περιβάλλον “Διαλέγω τα ανακυκλώσιμα υλικά στην πηγή”. Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η μείωση των απορριμμάτων και η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στο σχολείο με σκοπό την ορθολογική διαχειρίση τους και την εφαρμογή περιββαλοντικής πολιτικής προσανατολισμένης στην αειφορία.

Για τον λόγο αυτό συγκροτήθηκε η Επιτροπή Σχολικού Σχεδίου Δράσης, αποτελούμενη από τους μαθητές/τριες, το εκπαιδευτικό προσωπικό, και την καθαρίστρια του σχολείου μας κα Μαρία. 33

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής είναι να ενημερωθούν οι γονείς /κηδεμόνες και ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, ώστε να συμμετέχουν στην Δράση.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δράσεις που ανέπτυξε η επιτροπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις καθορίστηκαν οι  επιμέρους στόχοι  σε συσχέτιση με τα τρία πεδία: Παιδαγωγικό-Κοινωνικό-Περιβαλλοντικό μελετώντας τους Δείκτες του Αειφόρου σχολείου. Επίσης το σχολείο υιοθέτησε την σχολική ολιστική προσέγγιση καθώς οι αρχές και αξίες της αειφορίας

  •  Ενσωματώθηκαν οριζόντια σε όλα τα μαθήματα
  •  Εντάχθηκαν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και
  • Οι στόχοι του σχολείου προσεγγίστηκαν από την Επιτροπή Δράσης